Artykuły

Moc klimatyzatorów

Moc to ilość wykonanej pracy w jednostce czasu. Jak we wszystkich elektrycznych urządzeniach domowych moc klimatyzatorów podawana jest w Watach (W). Jednak, ze względu na mechanizm działania urządzeń klimatyzacyjnych (patrz: jak działa klimatyzacja), wartości te mogą być mylące. Czytając specyfikację techniczną podawanych jest kilka wartości mocy urządzenia. Pierwszą wartością jest moc jako ilość zużywanej energii elektrycznej (moc nominalna) - ile faktycznie klimatyzator pobiera energii z sieci elektrycznej. Zazwyczaj podawana jest z podziałem na chłodzenie i grzanie. Następnie podawana jest moc "chłodzenia" (i grzania). Ze względu na mechanizm działania (ponownie patrz: jak działa klimatyzacja)), jest ona kilkukrotnie wyższa od mocy podstawowej. Często jest ona określana jako wydajność urządzenia. Stosunek mocy uzyskiwanej do mocy nominalnej przy chłodzeniu, określa się jako EER przy grzaniu jako COP. Wartość ta waha się pomiędzy 3 a 4,5, w zależności od urządzenia. Wszystkie wartości mocy podawane są zgodnie z obowiązującym w Polsce układem jednostek miar SI w Watach. Jednak ze względu na przyjętą "klimatyzacyjną tradycję" (tak jak motoryzacyjną tradycją jest podawanie wartości mocy w koniach mechanicznych) często podaje się moc w niespotykanych gdzie indziej jednostkach Btu/h; h to oczywiście godzina, Btu to anglosaska jednostka energii: 1 Btu to tyle energii ile jest potrzebne do podgrzania jednego funta wody o jeden stopień Fahrenheita. Bardzo często symbole oznaczające model danego urządzenia określa wartość chłodzenia właśnie w Btu/h. Stąd klimatyzator LG K09AH, ma wydajność około 9 tysięcy Btu/h. Przelicznik z W na Btu/h jest prawie stały i wynosi około 3,41.

 

Źrodło: regidom.pl

STREFA WIEDZY