Artykuły

Najczęściej popełniane błędy przy montażu klimatyzacji

Montaż klimatyzatora naściennego (tzw. split) może przysporzyć wielu problemów, więc warto powierzyć go profesjonalistom. W innym przypadku, istnieje ryzyko, że urządzenie po zamontowaniu nie będzie działało prawidłowo. Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas instalacji klimatyzacji?

Zamontowanie klimatyzacji nie jest prostą sprawą i sama instrukcja nie wystarcza, by później urządzenie działało tak, jak należy. Istotna jest nie tylko wiedza na temat danego klimatyzatora, ale również specjalne uprawnienia. Obecnie do zamontowania klimatyzatora potrzebny jest odpowiedni certyfikat, który potwierdza przeszkolenie montera w związku z obrotem czynnikami chłodniczymi.


Do najczęściej popełnianych błędów w montażu klimatyzacji należą:

1. Zły dobór mocy chłodniczej urządzenia. 

By klimatyzator spełniał swoje funkcje, musi być odpowiednio dobrany do pomieszczenia, które ma chłodzić. Normą jest 1 kW na 10m2 – w domach, a w biurach i innych obiektach bierzemy również pod uwagę: zyski ciepła od okien, sztuczne oświetlenie, ilość znajdujących się w pomieszczeniu osób i sprzętów i dopiero na tej podstawie dobieramy właściwe urządzenie.  Należy również sprawdzić ilość wymian powietrza na godzinę (klimatyzator powinien "przerzucić" w ciągu godziny min. 5 kubatur pomieszczenia).


2. Złe umiejscowienie jednostki wewnętrznej.

Żeby dane pomieszczenie mieszkalne było skutecznie schłodzone, jednostka wewnętrzna klimatyzatora powinna być umieszczona w pobliżu okien, gdyż to one generują najwięcej ciepła w letnie dni. Błędem jest umieszczanie klimatyzatora tuż nad łóżkiem lub z nadmuchem na stół czy sofę, bo wtedy jesteśmy narażeni na przeziębienie. 


3. Nieprawidłowe wykonanie połączenia kielichowego pod jednostką wewnętrzną. 

Nieprawidłowe połączenie odcinka instalacji fabrycznie zamontowanego w urządzeniu z pozostałą częścią instalacji może skutkować nieszczelnością układu i ubytkami czynnika chłodniczego.


4. Nieprawidłowe wykonanie podłączenia instalacji do agregatu zewnętrznego.

Ten błąd popełniony przy zaworach również może skutkować nieszczelnością układu i ubytkami czynnika chłodniczego.


5. Nieumyślne załamanie rurociągu podczas zaginania instalacji. 

Trzeba pamiętać, że rura miedziana musi być zaginana delikatnie, pod odpowiednim kątem gięcia. W przeciwnym razie, załamanie rury skutkuje ograniczeniem przepływu czynnika chłodniczego i nieprawidłową pracę urządzenia. 


6. Niewykonanie tzw. pułapki olejowej.

Wykonanie tego jest obowiązkowe w sytuacji gdy jednostka zewnętrzna jest montowana powyżej jednostki wewnętrznej.

STREFA WIEDZY